طراحی دکوراسیون اداری کلینیکبرای طراحی دکوراسیون اداری کلینیک پزشکی بهتر است از رنگ سفید به عنوان رنگ اصلی که منتقل کننده ی پاکیزگی است و بسیار پرطرفدار میباشد ، استفاده شود.اصولا رنگ مکمل و متضاد سفید در این مکان ها رنگ چوب است ، و به علت انرژی مثبتی که از چوب در محیط اطراف ساطع میشود، و همچنین گرمایی که رنگ چوب دارد ،مناسب ترین ترکیب رنگی ، سفید و چوب میباشد. که تعادل برقرار شود.
طراحی خلاقانه یک کلینیک میتواند از استرس و اظطراب بیماران بکاهد به ویژه برای کودکان ، که نسبت به بزرگسالان ترس خاصی در محیط های پزشکی پیدا میکنند.تاریخ

اسفند ۲۱, ۱۳۹۵

دسته بندی

دکوراسیون اداری