طراحی دکوراسیون داخلی هلدینگ بانک ملت


از آنجایی که هلدینگ ها شامل فضا های بسیاری از جمله فضای کار کارکنان و استراحتگاه و اتاق های مشاوره و جلسات مخنلف و … میباشد . زراحی دکوراسیون هلدینگ ها از اهمیت و دقت خاصی برخوردار است .
در هلدینگ باید بر اساس زمینه فعالیت هر فضا از رنگ های مناسب همان فضا و انرژی که لازم است در آن مکان دریافت شود ، استفاده کرد. به طور مثال سالن جلسات کوچک به یک نحو و سالن جلسات بزرگ بر اساس نوع بیزینش آن هلدینگ یا مبلمان و رنگهای خاص خود طراحی مشود.همچنین میزان نور و رنگ چراغ ها میتواند بر کارکرد کارکنان ، روحیه آنها و همچنین میزان فروش و جذب مشتری آنها تاثیر بسزایی خواهد داشت.هلدینگ هایی که در دنیا وجود دارند از جمله هلدینگ media که در چین واقع میباشد و یا هلدینگ بانک ملت در ایران و … میتوان نام برد. که محیط داخلی آن ها طراحی به صورت خاص انجام شده است.


تاریخ

فروردین ۲۸, ۱۳۹۶

دسته بندی

پروژه اجرایی